http://www.lf.dk/~/media/ARKIV/Mennesker/I%20landbrug/landmand6.ashx?w=833

Danske deltidslandmænd er 25 milliarder værd

21.400 jobs og for 25 milliarder kroner i produktionsværdi. Så meget bidrager de danske deltidslandmænd til samfundsøkonomien, viser en ny analyse.

PRESSEMEDDELELSE - 27. okt 2014 fra Landbrug&Fødevarer

 

3

Share on printShare on emailMore Sharing Services

Selv om de 30.000 danske deltidslandmænd kun driver virksomhed på deltid, så udgør de et stort aktiv for samfundsøkonomien. Inklusiv afledte effekter skaber de en produktionsværdi på 25 milliarder kroner og 21.400 fuldtidsjobs årligt. Det er nogle af konklusionerne i den første samlede analyse af deltidslandbruget.

Analysen er foretaget af Videncentret for Landbrug, NIRAS og Center for Regional- og Turismeforskning.

- Vi kan konkludere, at deltidslandmændene tilsammen yder et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Ser vi på bruttoværditilvækst, der er en god indikator for bruttonationalproduktet, så udgør deltidssegmentets andel 0,6 procent, hvilket er overraskende højt, siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Videncentret for Landbrug.

Skaber vækst på landet
Niels Pedersen Qvist er formand for Danske Deltidslandmænd, der er et udvalg under Landbrug & Fødevarer. Han glæder sig over at få sat tal på deltidslandbrugenes betydning.

- Jeg er meget glad for, at vi for første gang har reelle tal for, hvor meget vi deltidslandmænd bidrager med til samfundshusholdningen. Vi udgør en stor del af befolkningen på landet og bidrager til at holde gang i handel og institutioner i landdistrikterne, der i disse tider har mange udfordringer, siger Niels Pedersen Qvist.

Han håber, at analysen vil være med til at bane vejen for bedre forhold for deltidslandmænd og andre, der vil etablere små virksomheder på deltidsbasis i landområderne.

- Der er en række udfordringer forbundet med at være selvstændig på deltid, blandt andet af skattemæssig karakter. Jeg håber, at vi med analysen i hånden får lettere ved at illustrere for politikerne, at vi udgør en ressource, som er med til at skabe den vækst, liv og aktivitet, der gør det attraktivt at bo i og udvikle landdistrikterne, siger Niels Pedersen Qvist.

Fakta: Der er cirka 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De udgør mellem 60 og 80 procent af landbrugene i alle landsdele. Udviklingen i deltidslandbrugene går mod færre, men større brug. Det gennemsnitlige deltidslandbrug er i dag på 34 hektar.

Læs analysen Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning